You are here: Home arrow Atrakcije arrow Mletačka česma na kačićevu trgu u Makarskoj

Mletačka česma na kačićevu trgu u Makarskoj

Kasnobarokna česma podignuta je 1775. godine na Kačićevom trgu u Makarskoj . Pravokutnog je oblika s kamenicom smještenom na jugu.Nad kamenicom su u plitkom reljefu izvedena tri maskerona s bakrenim izljevima. Nad otvorom na kamenoj gredi je natpis, a bočno od njega su dva grba, jedan od njih je najstariji grb grada Makarske. Česmu je sagradio  protomajstor Iseppo Bisazzo. Temeljito rekonstruirana 1990. godine, kada je očišćena sva kamena plastika