REGISTRIRAJTE SE

*

*

*

*

*

*

ZABORAVILI STE LOZINKU?

*

Info o odgovornim osobama

Informacije o odgovornim osobama i podaci za kontakt

1. Joško Lelas,dipl.oec - jedini član uprave - direktor Društva
    tel. 021/440 500; e-mail: josko.lelas@hoteli-makarska.hr 
                                               uprava@hoteli-makarska.hr    

2. Bepica Srzić,dipl.oec - direktor sektora hotelijerstva
    tel. 021/440 500; e-mail: bepo.srzic@hoteli-makarska.hr
 
3. Dubravka Granić,dipl.oec - direktorica sektora prodaje i marketinga
    tel. 021/564 346; e-mail: dubravka.granic@hoteli-makarska.hr
 
4. Jurica Dobrinić,dipl.oec - direktor sektora financija, računovodstva i kontrole  
    tel: 021/440 500; e-mail: jurica.dobrinic@hoteli-makarska.hr

5. Nikolina Radalj,dipl.ing.mgmta - voditeljica kontrole 
    tel. 021/440 500; e-mail: nikolina.radalj@hoteli-makarska.hr

6. Željko Kordić,dipl.iur - direktor sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova
    tel: 021/440 500; e-mail: zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr

7. Josipa Kuzmanić,mag.prof - direktorica hotela Meteor****
    tel: 021/564 200; e-mail: josipa.kuzmanic@hoteli-makarska.hr

8. Ivan Pavlinović,dipl.oec - direktor hotela Dalmacija***
    tel: 021/510 500; e-mail: ivan.pavlinovic@hoteli-makarska.hr

9. Josip Škrabić,oec - direktor turističkog naselja Rivijera**
    tel: 021/505 000; e-mail: josip.skrabic@hoteli-makarska.hr

10. Irma Bekavac-Gudelj,dipl.oec - voditeljica nabave
    tel: 021/440 500; e-mail: irma.b.gudelj@hoteli-makarska.hr

11. Vanja Vranješ,dipl.iur - voditelj kadrovskih poslova
      tel: 021/440 500; e-mail: vanja.vranjes@hoteli-makarska.hr

12. Žarko Skender,oec - stručnjak zaštite na radu 
      tel. 021/505 000; e-mail: zarko.skender@hoteli-makarska.hr

13. Joško Tolj,ing - voditelj informatičkog sustava
      tel. 021/440 500; e-mail: josko.tolj@hoteli-makarska.hr

Osoba zadužena za odnose sa investitorima

 Joško Lelas,dipl.oec - jedini član uprave - direktor Društva
 tel. 021/440 500; e-mail: uprava@hoteli-makarska.hr

TOP