4
You are here: Home arrow Atrakcije

Atrakcije

Mletačka česma na kačićevu trgu u Makarskoj

Kasnobarokna česma podignuta je 1775. godine na Kačićevom trgu u Makarskoj . Pravokutnog je oblika s kamenicom smještenom na jugu.Nad kamenicom su u plitkom reljefu izvedena tri maskerona s bakrenim

Palača Tonoli u Makarskoj

Palača Tonoli smještena je u samom centru grada, na Makarskoj rivi.U objektu, koji je zaštićeni spomenik kulture smješten je Gradski muzej Makarska.Palača je sagrađena krajem 18 stoljeća.